Agnieszka Zawadzka
Psycholog biznesu, trener, coach, wykładowca akademicki

Agnieszka Zawadzka

+48 668 156 731
@ azawadzka.pl@gmail.com

Psycholog biznesu, trener, coach, wykładowca akademicki

Moją misją jest wspieranie jednostek, zespołów i całych organizacji w realizacji pełni potencjału, osiąganiu optymalnego funkcjonowania oraz budowaniu trwałego dobrostanu (well-being’u). Prowadzę procesy coachingowe i szkolenia rozwijające kompetencje psychospołeczne oraz osobiste dla firm i instytucji, a także dla osób prywatnych.

Jako trener i coach specjalizuję się w tworzeniu szkoleń oraz programów rozwojowych opartych o psychologię pozytywną i wyniki badań naukowych (Evidence Based Approach). Jestem współautorką „Modelu Coachingowego PERMA” służącego budowaniu dobrostanu poprzez wykorzystanie wartości w działaniu (VIA).

Jestem Dyrektorem Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego oraz wykładowcą na Uniwersytecie SWPS i w Polsko- Japońskiej Wyższej Akademii Technik Komputerowych, gdzie prowadzę wykłady, seminaria oraz warsztaty na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Koordynuję seminaria naukowe dla praktyków zajmujących się rozwojem pt. „Jak korzystać z psychologii pozytywnej w coachingu”. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej oraz European Mentoring & Coaching Council (EMCC). Od wielu lat występuję jako prelegent i ekspert na wielu polskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych. Jestem też autorką artykułów naukowych z zakresu psychologii pozytywnej i zarządzania.

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja trenerska "Wspieranie rozwoju osobowości"), a także studia podyplomowe „Coaching Profesjonalny – metody i praktyka” (Akademia Leona Koźmińskiego) oraz „Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie” (Uniwersytet SWPS). Zrealizowałam wiele kursów doskonalących moje kompetencje trenerskie i coachingowe (m. in. „Positive Psychology” u prof. Barbary Fredrickson, „Odporność psychiczna i narzędzie MTQ48”, „Dialog motywujący - wydobywanie i wzmacnianie motywacji w pracy z klientem”, „Racjonalna Terapia Zachowania”, „Zintegrowany Model Przywództwa ILM 72”).

Obecnie realizuje pracę doktorską, w której zajmuje się badaniem Pozytywnego Kapitału Psychologicznego (PsyCap’u) pracowników organizacji oraz jego związkiem z efektywnością realizacji celów zawodowych i odczuwanym dobrostanem.

Serdecznie zapraszam do współpracy.